Friday, April 3, 2009

Tulang Tsuper

Habang nakasakay ako't sumisilay sa labas ng jeep patungong Cubao, napagtanto ko na magsulat kahit sandali ng isang maikling akda sa aking napagmamalupitang selepono. Sa gitna ng mala-hanging pagtalampas ng jeep sa kanyang dinadaanan na parang wala nang bukas, nagsulat ako tungkol sa sa kanya. Ito'y pinamagatan kong: 

Jeepney

Tara na, 
sa jeep ng mga nasasakdal.

Bawat sigaw ng mamang barker,
rehas sa katahimikan, 
ninuman.

Instrumento ng kaganyakan,
berso ng modernong kundiman.

Pinalitan na ang busina't musika;
naghahampasan.

Saysay na nalabi na lang;
pinagmumunihan, 

Sa mga parang at paglaan,
ng mga halimaw na daan.

No comments: