Sunday, March 15, 2009

{Experiment}al {Poet}ry

Here is a poem conceived out of a workshop activity transforming what was once an essay snippet into poetic writing. This is based on the article titled (Untitled) by Richard Jacob Dy from the Philippine Collegian Editorial Examination 2009. 

KuEd School of Thought

Katuwang, turismo, 
hihikayatin, isasangkot,
mitong kultura,
Pagpasok ng turista.

Pamamagitan,
ng sariling kaalaman,
anyo ng proyekto,
bansang malayo.

Makatutulong,
sangay, sa edukasyon,
sa pagpapalaganap,
kanyang kasaysayan.

Kultura,
sa pinakamababang antas,
hanggang masilayan, 
edukasyong pantas.

Edukasyon,
Pinakamababang kultura
pagpapalaganap, hihikayatin.

Hihikayatin,
Pinakamababang kultura,
Pagpapalaganap, edukasyon.

Kultura, pagpapalaganap;
pinakamababang edukasyon,
hihikayatin.

Note: The abstractions were created and based on the actual essay text.

No comments: